Zelfdoding in het Licht van de ziel – nieuwe perspectieven

In Zelfdoding in het Licht van de ziel laat ik in veertien gesprekken nabestaanden aan het woord komen, mensen die een poging tot zelfdoding deden en therapeuten uit het alternatieve circuit.

Gesproken wordt over het onvoorstelbare verlies dat de nabestaanden geleden hebben en over hoe diep de zelfdoding of poging tot zelfdoding in hun leven ingreep, maar óók over hoe de gebeurtenis hun leven verrijkt heeft met zelfinzicht en meer bewustzijn. Vaak was de ervaring de aanzet tot het zoeken en vinden van een nieuw levensdoel en van meer vreugde in het bestaan. Een aantal van de nabestaanden heeft het gevoel nog in contact te staan met de overledene, iets dat als heel waardevol en ondersteunend wordt ervaren. Ook wordt duidelijk hoe heilzaam een alternatieve, meestal spirituele benadering door de therapeut bij het omgaan met het vraagstuk zelfdoding kan zijn.
Op deze manier worden nieuwe gezichtspunten ten aanzien van suïcide aangedragen.

Ik ga daarbij uit van de gedachte dat we een ziel hebben die na de dood voortleeft en die steeds opnieuw incarneert om op aarde ervaring op te doen en zich verder te ontwikkelen. Deze andere, troostrijke invalshoeken kunnen schuldgevoelens bij nabestaanden wegnemen, zinvol zijn voor mensen die overwegen zelf een einde aan hun leven te maken en nieuwe wegen voor hulpverleners ontsluiten.

Zie voor inhoudsopgave en enkele tekstfragmenten de website van het boek bij de uitgever www.zelfdodinginhetlichtvandeziel.nl