Vederlicht – leven en werken met spirituele gidsen

In dit boek, dat ik samen met mijn gidsen schreef, word je uitgenodigd om meer te gaan samenwerken met jouw eigen onzichtbare geestelijke begeleiders.
Wij worden allemaal begeleid door spirituele gidsen, of we dat nu beseffen of niet. Deze willen heel graag dat we hun aanwezigheid meer bewust worden en met hen gaan samenwerken. Volgens hen zou ons leven veel plezieriger en soepeler kunnen verlopen met hun steun. Door contact te zoeken met deze persoonlijke gidsen en onze innerlijke leiding te volgen, kunnen we onze geestelijke ontwikkeling enorm versnellen.

Dat is zeker ook mijn eigen ervaring sinds ik na een spirituele zoektocht en een proces van bewustwording in 1994 volkomen onverwacht in contact kwam met mijn persoonlijke gids. In het eerste deel van het boek vertel ik over de weg die leidde tot dit contact en over hoe mijn leven daardoor wezenlijk veranderde.

Het tweede deel van het boek bestaat uit een dialoog met mijn gids waarin vragen beantwoord worden als: hoe begeleiden gidsen ons en op wat voor manier kunnen wij contact maken? Wat is het doel van ons leven en hoe denken onze gidsen over thema's  als: 'reïncarnatie', 'wij zijn allemaal één' en 'je creëert je eigen werkelijkheid'? En op welke wijze kunnen we deze abstracte denkbeelden toepassen in ons dagelijks leven?

In het derde deel vertellen de gidsen zelf over hoe zij leven en werken en ons begeleiden vanuit hun perspectief.
Het is niet voor niets dat we juist in deze tijd van grote veranderingen in ons bewustzijn worden opgeroepen samen te werken met onze gidsen. Het maakt dat ontwikkelingsproces een stuk lichter en vreugdevoller.

Zie voor Inhoudsopgave en enkele fragmenten de website van het boek bij de uitgever www.vederlicht.eu.