Licht op je levenspad, zicht op je zielsplan

In Licht op je levenspad, zicht op je zielsplan ga ik in op de vraag waarom wij als ziel ervoor kiezen om naar de aarde te komen, hoe wij ons op ons verblijf op aarde voorbereiden door het maken van een ziels- en levensplan, samen met onze gidsen, en hoe wij de tijd tussen onze verschillende levens in doorbrengen. Mijn uitgangspunt daarbij is dat we allemaal zielen zijn die hier op aarde iets komen ervaren, ontdekken en leren, teneinde onszelf te ontwikkelen en ons bewustzijn uit te breiden.

In mijn boek belicht ik onderwerpen als zielsopdracht en levensthema's, bestemming en vrije wil, zielenleeftijd en levenskeuze, de verbinding tussen lichaam en ziel, het zielsplan van mens en dier, lichtwerkers, de nieuwe aarde, werk, gezondheid, liefdes- en familierelaties en vele andere thema's. Daarnaast wordt een belangrijke rol van onze gidsen als begeleiders op ons levenspad besproken: welke vormen van contact met hen zijn mogelijk, wat gebeurt er 's nachts, het opruimen van oude ballast, op eigen benen staan en andere onderwerpen.

Hoe ons ziels- en levensplan in ons leven daadwerkelijk gestalte krijgt wordt beeldend weergegeven door een tiental levensverhalen en door ervaringen uit mijn eigen leven en uit mijn praktijk als spiritueel coach.

Met Licht op je levenspad hoop ik een nieuw perspectief op ons bestaan aan te reiken en daarmee te bereiken dat wij ons beter kunnen herinneren wie wij in werkelijkheid zijn en dat wij gemakkelijker en met meer plezier onze bestemming als ziel op aarde kunnen verwezenlijken...

Enkele fragmenten van het boek vind je op de website www.lichtopjelevenspad.nl.
Recensies van het boek lees je hier.